Wie zijn wij?

Hunfeld Training & Advies is een onafhankelijk trainingsbureau en eigendom van Willem Hunfeld. Sinds de oprichting in 2011, werken wij met veel plezier en succes aan het verstevigen en verbeteren van medezeggenschap in Nederland. Wij werken nauw samen met verschillende andere bureaus en treden onder meerdere “vlaggen” op.

Willem is een bevlogen, energieke trainer met een sterk resultaat gedreven, no-nonsens aanpak. Zijn begeleidingen zijn altijd scherp op maat omdat hij ervoor zorgt dat hij de organisatie echt kent.

Waar geloven wij in?

Hunfeld Training & Advies maakt zich sterk voor effectieve medezeggenschap. Geen wij-zij verhoudingen maar een constructief overleg wat meebeweegt met de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en aansluit op de participatiebehoefte.

Wij zien medezeggenschap als een manier om organisaties te versterken, zowel van de kwaliteit van beleidsvorming als de wijze waarop arbeidsverhoudingen worden georganiseerd.

“Ik geloof sterk in de meerwaarde van medezeggenschap. En dat drijft mij om altijd op zoek te gaan naar een vorm die optimaal aansluit bij het unieke karakter van een organisatie of eenheid. Het liefst betrek ik zoveel mogelijk actoren bij mijn interventies en schakel moeiteloos tussen verschillende werk-, denk- en belevingsniveaus binnen een organisatie”.

Wat zeggen onze klanten?

Waar worden wij voor ingezet?

HTA Kick-off training

Starten als Ondernemingsraad
Een nieuwe ondernemingsraad betekent in veel gevallen een nieuwe groep en een nieuwe groepsdynamiek. Ook al zijn er maar enkele zetels gewijzigd, wanneer er nieuwe mensen deel gaan uitmaken van een groep ontstaat er een wezenlijk andere dynamiek. Elke groep (of team) doorloopt zijn eigen ontwikkeling maar het organiseren van een kick-off training kan een aantal elementaire facetten van deze ontwikkeling versnellen.

Een brede kennis van het fenomeen medezeggenschap
In Nederland kennen we een unieke visie op arbeidsverhoudingen en medewerkersparticipatie. Door op organisatieniveau het overleg te voeren tussen werkgever en werknemers zijn we in staat om op een effectieve wijze sociale en bedrijfseconomische thema’s ‘op maat’ te organiseren. Medezeggenschap is dan ook een wezenlijk onderdeel van het beleidsproces bij veel organisaties in Nederland. Toch kent medezeggenschap veel spanningsvelden en dilemma’s. De Wet op Ondernemingsraden (WOR) probeert het medezeggenschapsorgaan en de organisatie daar mee te helpen maar geeft in veel gevallen beperkte houvast. Het is dus essentieel dat een nieuw geformeerde OR veel aandacht besteed aan het positioneren van de medezeggenschap binnen de organisatie. Dat betekent dat een OR keuzes zal moeten maken en heldere verwachtingen moet uitspreken naar elkaar, naar de bestuurder en naar alle actoren in de organisatie.

Het dagelijkse werk van een OR: Navigeren
De kerntaak van een OR is spiegelen. Door de beleidsmaker een werkelijkheidsspiegel voor te houden ontstaat er een breder en zuiverder beeld bij diegene die zich bezig houden met het organiseren van de arbeid en het aansturen van de organisatie. Maar hoe doe je dat nu als OR? Zoals hierboven beschreven bestaat er geen echte ‘heilige’ werkwijze en is elk medezeggenschaporgaan dus vrij om hun werkwijze zelf te organiseren. De WOR beschrijft enkel een minimale vorm van beïnvloeding en overleg. Hunfeld Training & Advies heeft een licentie voor de Navigator methode. Deze methode faciliteert een heldere werkprocedure en creëert een optimale overlegsituatie tussen OR en bestuurder.

De OR als team
Naast het beschrijven van een unaniem gedragen positie en visie op medezeggenschap is het ook belangrijk dat de groep mensen die de OR gaan bevolken leren om zo optimaal mogelijk met elkaar samen te werken. Teambuildingsactiviteiten kunnen een boost geven aan deze ontwikkeling. Hunfeld Training & Advies biedt u de mogelijkheid om met uw team een kookclinic te volgen die gericht is op samenwerken, inzicht in individuele- en groepskwaliteiten en uiteraard een bijdrage levert aan uw culinaire ontwikkeling.

Maatwerk

Meer dan 80% van onze activiteiten zijn op maat gesneden. Samen met u ontwikkelen we de begeleiding die u nodig heeft. Of het nu gaat om trainingen, advies of coaching; HTA gaat graag met u in gesprek over de beste vorm en inhoud.

De HTA strippenkaart

Interesse in begeleiding over een langere periode? Wij bieden ook een strippenkaart aan. Klik hier voor meer informatie.

Advies

Het opleiden en trainen van mensen in de medezeggenschap is een essentieel onderdeel van effectieve medezeggenschap. Toch is er gedurende een zittingsperiode wel eens behoefte aan een sparringpartner of inhoudelijke deskundigheid zonder daar gelijk een hele training aan te wijden. HTA wordt regelmatig ingezet als adviseur. Wij kunnen u helpen bij advies- en instemmingstrajecten, VGW vraagstukken, transities, inrichtingsvraagstukken en on-the-job procesbegeleiding. Zie ook onze HTA strippenkaart voor een handige en voordelige oplossing.


Neem contact met ons op

Wij zijn verbonden aan